ALV 0% toimintakyvyn alentuessa

                                                                      Kotisiivouksen arvonlisäverottomana, kun toimintakyky on alentunut

 

Toimintakyvyn alenemisella tarkoitetaan sitä, että henkilön kyky huolehtia itsestään ja jokapäiväisistä toiminnoistaan on vamman johdosta vaikeutunut. Kun toimintakyky on alentunut, arkeen tarvitaan apua.
 
Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta sekä lasten ja nuorten hoitoon ja huoltoon liittyvistä syistä.  Sosiaalihuoltoon on oikeutettu,  jos ei selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.                                                                                         
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti pyrittävä toimintamuotoihin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen  ja selviytymisen omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista. Verottomia ovat esimerkiksi maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Kodinhoitopalvelua myyvän yrityksen on kuuluttava yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin. Veroa ei suoriteta sosiaalipalveluna tapahtuvasta palvelujen myynnistä.
 

Sosiaalihuolloksi määrittämiseen ei tarvita viranomaisen tekemää päätöstä. 
Riittää, että kansalaisen tarve täyttää sosiaalihuollon edellytykset.                                                                                        
                                        
Veronmaksaja saa lisäksi tehdä kotitalousvähennyksen.
 
 
 
Laskelmassa ei ole huomioitu 100€: vuosiomavastuuta kotitalousvähennyksen osalta.